YOUNG LEARNERS ENGLISH TEST (YLE)

YLE jest egzaminem przeznaczonym dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Daje możliwość doskonalenia oraz rozwijania umiejętności językowych , a co najważniejsze motywuje dzieci do dalszej nauki. Egzamin ten pozwala sprawdzić postępy dzieci na płaszczyznach: mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania w języku angielskim. Jest to egzamin, który można zdawać na trzech poziomach:

 • Starters

 • Movers (poziom A1)

 • Flyers (poziom A2)

ROZWIN/WIECEJ • Egzamin ten można zdawać w ciągu całego roku i jest on przeprowadzany w szkole/instytucji, w której dziecko się uczy.

Nauka angielskiego dla dzieci powinna być zabawna i inspirująca.  Dla każdego rodzica natomiast dużą przyjemnością jest patrzeć, jak jego dziecko, w miarę postępów w nauce, nabiera pewności siebie w posługiwaniu się tym językiem.  Cambridge Young Learners English Tests to doskonały sposób by pokazać dzieciom jak dużo już umieją a tym samym zachęcić je do dalszej nauki. 

Nauka języka obcego przynosi dziecku wiele korzyści. Należą do nich pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z testami językowymi. Wzmacniają one wiarę dziecka we własne siły, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości.

Setki tysięcy dzieci na całym świecie przystępuje do Cambridge Young Learners English Tests. Twoje dziecko może stać się jednym z nich a Ty jako rodzic będziesz dumny, że zdobyło znany w wielu krajach certyfikat Cambridge YLE, który potwierdza znajomość języka angielskiego.YLE jest egzaminem przeznaczonym dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Daje możliwość doskonalenia oraz rozwijania umiejętności językowych , a co najważniejsze motywuje dzieci do dalszej nauki. Egzamin ten pozwala sprawdzić postępy dzieci na płaszczyznach: mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania w języku angielskim. Egzamin ten można zdawać w ciągu całego roku i jest on przeprowadzany w szkole/instytucji, w której dziecko się uczy.

Jest to egzamin, który można zdawać na trzech poziomach:

 • Starters

 • Movers (poziom A1)

 • Flyers (poziom A2)

Testy YLE zostały tak skonstruowane, że dzieci zaczynają od uczenia się prostych słów i zwrotów na poziomie Starters, a na następnych poziomach, Movers i Flyers, poznają coraz bardziej rozbudowany, trudniejszy język:

 

Kto może zdawać YLE?
Testy YLE są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 - 12 lat. 

Dlaczego YLE?

 • Badania pokazują, że dzieci lubią uczyć się do testów YLE a także je zdawać.  Wiele zadań egzaminacyjnych polega miedzy innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje dzieci

 • Cambridge Young Learners English Tests wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Wszyscy zdający na całym świecie są egzaminowani według tych samych zasad i dostają takie same certyfikaty Cambridge ESOL.

 • Każde dziecko, które podchodzi do testu YLE dostaje certyfikat.  Z każdej z trzech części testu: słuchania, pisania i czytania oraz mówienia można uzyskać maksymalnie 5 tarcz, razem 15. Wynik pokazuje wyraźnie jakie dziecko robi postępy w nauce języka.  Certyfikat jest także motywacją do dalszej pracy nad angielskim..

Z jakich części składa się YLE?
Test YLE składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)

 • Rozumienie ze słuchu (Listening)

 • Mówienie (Speaking)

Rejestracja na egzamin YLE
Test jest przeprowadzany w miejscu gdzie dzieci zwykle uczą się języka angielskiego (szkoła językowa lub szkoła podstawowa), w dowolnie wybranym terminie.

Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko wzięło udział w teście, pytaj o taką możliwość w szkole językowej lub szkole podstawowej.

Jeżeli reprezentujesz szkołę językową lub szkołę podstawową i chcesz zgłosić dzieci do egzaminu YLE, skontaktuj się z jednym z naszych centrów egzaminacyjnych.

Więcej informacji o egzaminie YLE
Pobierz informator
Pobierz próbne testy
Pobierz ulotkę

KET (KEY ENGLISH TEST) for Schools

KET for Schools to certyfikat, który poświadcza, że uczeń zna codzienny język angielski w mowie i piśmie na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KET for Schools jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i uczniów gimnazjów.

Osoby znające język na poziomie A2 potrafią:

 • zrozumieć proste polecenia i pytania
 • wyrazić proste potrzeby i opinie
 • wypełnić formularz i napisać krótki, prosty list lub kartkę z prywatną wiadomością.

Przygotowanie do testu KET for Schools pozwoli uczniowi zdobyć tego rodzaju praktyczne umiejętności językowe.

KET czy KET for Schools?
Istnieją dwie wersje egzaminu Key English Test: KET oraz KET for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, różnią się jedynie doborem i sposobem podejścia do tematów. W teście KET for Schools poruszane zagadnienia są bliskie zainteresowaniom i doświadczeniu młodzieży szkolnej. Dla osób dorosłych posługujące się językiem angielskim na poziomie podstawowym przeznaczony jest egzamin KET.

Osoby które pomyślnie zdadzą egzamin KET lub KET for Schools otrzymują taki sam certyfikat KET

Dlaczego KET for Schools?

 • KET for Schools jest specjalnie dostosowany do zainteresowań uczniów. Zwiększa to ich motywację do uczenia się języka angielskiego.
 • KET for Schools wykorzystuje znajome uczniom tematy i sytuacje. Daje to młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.
 • Zdobycie certyfikatu KET for Schools wyzwala w uczniach entuzjazm do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych, takich jak PET for Schools czy FCE.
 • Kwalifikacje Cambridge ESOL umożliwiają uczniom lepszy start w życiu. Są uznawane przez szkoły, uczelnie wyższe, pracodawców i instytucje rządowe na całym świecie.

Z jakich części składa się egzamin KET for Schools?
Egzamin KET for Schools składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading and Writing

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia taksów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

Kandydat uzupełnia luki w prostych tekstach, wypełnia formularze, a także pisze prosty tekst, składający się z 20-25 słów.

1 godzina 10 minut

Paper 2
Listetning

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie głównego przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia, monologi. Wszystkie wypowiedzi zostały nagrane w umiarkowanym tempie.

30 minut

Paper 3
Speaking

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie zadawać i odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, rzeczy, które lubi i których nie lubi.

8-10 minut

Oceny i wyniki
Egzaminy Cambridge ESOL nagradzają indywidualne umiejętności wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymają certyfikaty z jedną z dwóch pozytywnych ocen: Pass with Merit (ocena wyższa) lub Pass (ocena zaliczająca). Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat KET (A2 na skali Rady Europy) ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym otrzymają zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A1.

Rejestracja na egzamin KET for Schools

 • W centrum egzaminacyjnym
  Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z jednym z centrów egzaminacyjnych. Centrum egzaminacyjne poinformuje Cię o opłatach za egzamin KET for Schools, datach egzaminów i innych ustaleniach. Ośrodki egzaminacyjne w Polsce
 • W Twojej szkole
  Możesz zdawać egzamin KET w grupie w swojej szkole lub instytucji. O szczegóły oferty pytaj w naszych centrach egzaminacyjnych.

Więcej informacji o egzaminie KET for Schools:
Więcej informacji znajdziesz na tej stronie internetowej
Pobierz informator

PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST) for Schools

Egzamin PET for Schools sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. PET for Schools jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół średnich..

Osoby znające język na poziomie B1 potrafią:

 • zrozumieć sens prostych poleceń lub publicznych komunikatów
 • zrozumieć polecenia nauczyciela dotyczące lekcji lub pracy domowej
 • zadawać proste pytania i brać udział w rozmowach na tematy szkolne i związane z uczeniem się
 • opisać jakieś wydarzenie, np. wycieczkę szkolną.

Przygotowanie do testu PET for Schools pozwoli uczniowi zdobyć tego rodzaju praktyczne umiejętności językowe.

PET czy PET for Schools?
Istnieją dwie wersje egzaminu PET: PET oraz PET for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności lecz różnią się doborem i sposobem podejścia do tematów. W teście PET for Schools poruszane zagadnienia są bliskie zainteresowaniom i doświadczeniu młodzieży szkolnej.

Osoby które pomyślnie zdadzą egzaminlub PET lub PET for Schools otrzymują taki sam certyfikat PET.

Dlaczego PET for Schools?

 • PET for Schools jest specjalnie dostosowany do zainteresowań uczniów. Zwiększa to ich motywację do uczenia się języka angielskiego.
 • PET for Schools wykorzystuje znajome uczniom tematy i sytuacje. Daje to młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.
 • Zdobycie certyfikatu PET for Schools wyzwala w uczniach entuzjazm do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych, takich jak FCE czy CAE
 • Kwalifikacje Cambridge ESOL umożliwiają uczniom lepszy start w życiu. Są uznawane przez szkoły, uczelnie wyższe, pracodawców i instytucje rządowe na całym świecie.

Z jakich części składa się egzamin PET for Schools?
Egzamin PET for Schools składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading and Writing

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia tekstów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i sposób w jaki wpływa on na czytelnika, a także umieć poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to przekształcanie zdań, sformułowanie krótkiej wiadomości obejmującej 3 punkty, a także pisanie nieformalnego listu lub opowiadania, składającego się z około 100 słów.

1 godzina 30 minut

Paper 2
Listetning

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia czy dialogi. Kandydat powinien nie tylko rozumieć treść nagrań, ale także być w stanie odczytać postawy i intencje osób wypowiadających się.

35 minut

Paper 3
Speaking

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie swobodnie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące ich życia, rzeczy, które lubą i których nie lubią.

10-12 minut

Oceny i wyniki
Egzaminy Cambridge ESOL nagradzają indywidualne umiejętności wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymają certyfikaty z jedną z dwóch pozytywnych ocen: Pass with Merit (ocena wyższa) lub Pass (ocena zaliczająca) Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat PET (B1 na skali Rady Europy), ale wykazały się znajomością angielskiego o jeden stopień niższym, otrzymają zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2

Rejestracja na egzamin KET for Schools

 • W centrum egzaminacyjnym
  Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z jednym z centrów egzaminacyjnych. Centrum egzaminacyjne poinformuje Cię o opłatach za egzamin KET for Schools, datach egzaminów i innych ustaleniach. Ośrodki egzaminacyjne w Polsce
 • W Twojej szkole
  Możesz zdawać egzamin KET w grupie w swojej szkole lub instytucji. O szczegóły oferty pytaj w naszych centrach egzaminacyjnych.

Więcej informacji o egzaminie PET for Schools:
Więcej informacji znajdziesz na tej stronie internetowej
Pobierz informator

 

Key English Test (KET)

KET jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie (można do niego przystąpić po około 180 - 200 godzinach nauki). KET odpowiada poziomowi A2 Europejskiego Systemem Opis Kształcenia Językowego - CEF.

KET jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie.

Można do niego przystąpić po około 180 do 200 godzinach nauki. Oceniane są 4 podstawowe umiejętności językowe rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna.

KET składa się z 3 części:

1. Rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna (1 godz. 10 min.)

Wymagania: zrozumienie prostego tekstu pisanego (szyld, katalog, gazeta, czasopismo). Uzupełnienie prostych zdań. Krótkie wypracowanie na ok. 25 słów.

2. Rozumienie ze słuchu (30 min.)

Wymagania: zrozumienie prostych oświadczeń lub innych ustnych wypowiedzi artykułowanych w miarę powoli i wyraźnie.

3. Wypowiedź ustna - rozmowa z egzaminatorem (do 10 min.)

Wymagania: wykazanie się umiejętnością prowadzenia prostej rozmowy poprzez proste pytania i odpowiedzi. Ta część prowadzona jest zazwyczaj z dwoma kandydatami.
 

Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał stopień "pass with merit" lub "pass", natomiast stopnie "narrow fail" i "fail" oznaczają, że egzamin nie został zdany.

KET odpowiada poziomowi A2 Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego - CEF.

Przecietny kandydat na poziomie A2 powinien::

 • rozumieć i posługiwać się najprostszymi wyrażeniami z życia codziennego i prostymi zdaniami,

 •  przedstawić się oraz odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące jego osoby,

 • prowadzić prostą rozmowę z osobami mówiącymi powoli i wyraźnie.
   

Przygotowywanie do egzaminu KET pozwala na zdobycie w/w praktycznych umiejętności językowych.

Materiały i testy pomocne w przygotowaniu się do egzaminu KET można znaleźć na stronie:

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/ket.html

» Strona www organizatora

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/ket.html

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

Cambridge ESOL Online Practice Tests

Preliminary English Test (PET)

PET jest egzaminem potwierdzającym praktyczną znajomość języka angielskiego w codziennych sytuacjach na poziomie średniozaawansowanym (ok. 380 godzin nauki). Egzamin koncentruje się na umiejętności porozumiewania się w codziennych sytuacjach w angielskojęzycznym otoczeniu. PET odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.

PET jest egzaminem potwierdzającym praktyczną znajomość języka angielskiego w codziennych sytuacjach na poziomie średniozaawansowanym.

Można do niego przystapić po około 380 godzinach nauki. Egzamin koncentruje się na umiejętności porozumiewania się w angielskojęzycznym otoczeniu. Oceniane są 4 podstawowe umiejętności językowe: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna.
 

Egzamin składa się z 3 części:

1. Rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna (1 godz. 30 min.)

Wymagania: przeczytanie tekstu ogłoszenia, dziennika, gazety lub czasopisma i zrozumienie podstawowego sensu. Wykazanie się znajomością słownictwa i struktur poprzez napisanie krótkiego komunikatu oraz opowiadania lub listu liczącego ok. 100 słów. Rozwiązanie ćwiczenia wymagającego zmiany znaczenia podanych zdań.

2. Rozumienie ze słuchu (ok. 30 min.)

Wymagania: zrozumienie znaczenia nagranych wypowiedzi ustnych, np.: komunikatów i rozmów dotyczących życia codziennego oraz wykazanie się zrozumieniem postaw i intencji osób mówiących.

3. Wypowiedź ustna, rozmowa w parach (10-12 min.)

Wymagania: wykazanie się umiejętnością mówienia po angielsku poprzez udział w rozmowie, zadawaniu pytań i odpowiedzi na zadawane pytania oraz swobodną wypowiedź na temat tego co się lubi i czego się nie lubi.
 

Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał stopień "pass with merit" oraz "pass", natomiast stopnie "narrow fail" i "fail" oznaczają, że egzamin nie został zdany.

PET odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.

Przeciętny kandydat na poziomie B1 powinien:

 • rozumieć sens prostych instrukcji i oficjalnych komunikatów,

 • radzić sobie w większości sytuacji, jakie może spotkać podczas podróży turystycznej do anglojęzycznego kraju,

 • zadawać proste pytania i brać udział w rzeczowych rozmowach w środowisku pracy,

 • napisać list i sporządzać notatki na dobrze znane tematy.
   

Przygotowywanie do egzaminu PET pozwala na zdobycie w/w praktycznych umiejętności językowych, poprzez praktyczne ćwiczenia dotyczące codziennych sytuacji związanych z pracą, nauką i wypoczynkiem.

Materiały i testy pomocne w przygotowaniu się do egzaminu PET można znaleźć na stronie: 

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/pet.html

Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL:

http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do

 

» Strona www organizatora

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/pet.html

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

Cambridge ESOL Online Practice Tests

First Certificate in English (FCE)

FCE jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Jest to podstawowy egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego dla celów akademickich i zawodowych. FCE odpowiada poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.

FCE jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Jest to podstawowy egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego dla celów akademickich i zawodowych.

Egzamin potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Zakłada się, że można do niego przystąpić po około 500 do 600 godzinach nauki.

Egzamin składa się z 5 części:

1. Rozumienie tekstu pisanego (1 godz.)

Wymagania: rozumienie prawdziwych i wymyślonych informacji z książek, dzienników, gazet i czasopism.

2. Wypowiedź pisemna (1 godz. 20 min.)

Wymagania: napisanie dwóch różnych wypracowań, np.: krótkiego opowiadania, listu, artykułu, raportu, analizy lub eseju.

3. Posługiwanie się językiem (45 min.)

Wymagania: wykazanie się znajomością słownictwa i gramatyki poprzez rozwiązanie różnego rodzaju ćwiczeń i testów.

4. Rozumienie ze słuchu (40 min.)

Wymagania: zrozumienie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych: wiadomości z programów informacyjnych, przemówień, historii i anegdot oraz oficjalnych komunikatów.

5. Wypowiedź ustna (14 min.)

Do tej części egzaminu przystępuje się w 2. lub 3. osobowej grupie. Sprawdzana jest umiejętność swobodnej wypowiedzi oraz komunikowania się z egzaminatorem i innymi kandydatami.


Egzamin FCE jest zdany, jeżeli kandydat otrzyma jeden z trzech stopni: A, B oraz C. Stopnie D, E, oraz F oznaczają, że egzamin nie został zdany.

FCE odpowiada poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.

Przeciętny kandydat na poziomie B2 powinien:

 • rozumieć podstawowy sens rozbudowanych wypowiedzi pisemnych

 • prowadzić rozmowę na różne tematy, wyrażać swoją opinię i przytaczać różnorodne argumenty

 • napisać klarowne i szczegółowe wypracowanie, w którym wyraża opinie oraz przytacza argumenty za i przeciw stawianym tezom.
   

Przygotowywanie do egzaminu FCE pozwala na zdobycie w/w praktycznych umiejętności językowych.

Materiały i testy pomocne w przygotowaniu się do egzaminu FCE można znaleźć na stronie:

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/fce.html

» Strona www organizatora

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/fce.html

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

Cambridge ESOL Online Practice Tests

Cambridge English: Advanced (CAE)

Egzamin Cambridge English: Advanced, znany również jako Certificate in Advanced English (CAE) potwierdza biegłą znajomość języka angielskiego. CAE jest uznawany przez uniwersytety, pracodawców i agencje rządowe na całym świecie. CAE odpowiada poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Jest to jeden z dwóch najwyższych, zaawansowanych poziomów CEF.

Egzamin Cambridge English: Advanced, znany również jako Certificate in Advanced English (CAE) potwierdza biegłą znajomość języka angielskiego.

CAE jest uznawany przez uniwersytety, pracodawców i agencje rządowe na całym świecie.

Egzamin kładzie nacisk na umiejętność porozumiewania się w sytuacjach wykraczających poza sytuacje z życia codziennego. Kandydat powinien wykazać się szeroką znajomością języka: wypowiadać się płynnie i precyzyjnie, nie mieć żadnych problemów ze zrozumieniem tekstu pisanego i mówionego, być w stanie napisać wypracowanie na dowolny temat oraz radzić sobie w złożonych sytuacjach akademickich i zawodowych w anglojęzycznym otoczeniu.

Przyjmuje się, że na przygotowanie do egzaminu CAE trzeba poświęcić od 700 do 800 godzin nauki.

CAE odpowiada poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jest to jeden z dwóch najwyższych, zaawansowanych poziomów CEF. Osoba znająca język angielski na poziomie C1 jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez prestiżowe uniwersytety i wymagających pracodawców.

Egzamin CAE składa się z 5 części. W każdej części można uzyskać 20% punktów:

1. Rozumienie tekstu pisanego (1 godz. 15 min.)

Wymaga się, by kandydat pewnie poradził sobie z różnego rodzaju tekstami pisanymi.

2. Wypowiedź pisemna - esej (1 godz. 30 min.)

Wymagania: znajomość różnorodnych wypowiedzi pisemnych, np.: eseju, wniosku, raportu, analizy.

3. Posługiwanie się językiem (1 godz.)

Wymagania: umiejętność użycia odpowiednich słów, czasów gramatycznych i idiomów w odpowiedniej sytuacji i w odpowiednim czasie.

4. Rozumienie ze słuchu (40 min.)

Wymagania: śledzenie i rozumienie szerokiego spektrum ustnych wypowiedzi, takich jak: konferencje, przemówienia i wywiady.

5. Wypowiedź ustna (15 min.)

Wymagania: umiejętność bezpośredniej, efektywnej komunikacji w konkretnej sytuacji. Tę część egzaminu zdaje się wraz z jednym lub dwoma innymi kandydatami.

CAE jest egzaminem potwierdzającym biegłą znajomość języka angielskiego połączoną z elokwencją i finezją wypowiedzi. Na świadectwie wyszczególnione są oceny z każdej ze zdawanych części egzaminu: rozumienia tekstu pisanego, pisania, posługiwania się językiem, rozumienia ze słuchu i mówienia. Oceny: A, B oraz C oznaczają, że egzamin został zaliczony pomyślnie. Stopnie D, E, oraz F oznaczają, że egzamin nie został zdany.

Zdarza się, że niektórzy kandydaci wykazują się umiejętnościami przewyższającymi poziom C1. Aby to zaznaczyć kandydaci, którzy osiągnęli stopień A otrzymują certyfikat CAE na poziomie C2, natomiast kandydaci, którzy osiągnęli stopień B lub C otrzymują certyfikat CAE na poziomie C1.

Kandydat ze znajomością języka angielskiego na poziomie C1 może:

 • podjąć studia uniwersyteckie na dowolnym kierunku;

 • komunikować się efektywnie na szczeblu kierowniczym i profesjonalnym;

 • uczestniczyć bez ograniczeń w spotkaniach związanych z pracą zawodową oraz w seminariach i konsultacjach akademickich;

 • podejmować złożone i ambitne projekty badawcze.

Przygotowywanie do egzaminu CAE pozwala na zdobycie w/w umiejętności językowych.
 

Informacje na temat możliwości przygotowania się do egzaminu CAE oraz materiały i testy  można znaleźć na stronie:

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html
 

Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL:  http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do

 

» Strona www organizatora

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

CAE - Cambridge English: Advanced

 

 • Classic – egzaminy dla studentów i

  dorosłych

 

 • Key English Test (KET)

KET jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie (można do niego przystąpić po około 180 - 200 godzinach nauki). KET odpowiada poziomowi A2 Europejskiego Systemem Opis Kształcenia Językowego – CEF.
ROZWIN/WIECEJ
Można do niego przystąpić po około 180 do 200 godzinach nauki. Oceniane są 4 podstawowe umiejętności językowe rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna.
 
 1. KET składa się z 3 części:

1. Rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna (1 godz. 10 min.)
Wymagania: zrozumienie prostego tekstu pisanego (szyld, katalog, gazeta, czasopismo). Uzupełnienie prostych zdań. Krótkie wypracowanie na ok. 25 słów.
2. Rozumienie ze słuchu (30 min.)
Wymagania: zrozumienie prostych oświadczeń lub innych ustnych wypowiedzi artykułowanych w miarę powoli i wyraźnie.
3. Wypowiedź ustna - rozmowa z egzaminatorem (do 10 min.)
Wymagania: wykazanie się umiejętnością prowadzenia prostej rozmowy poprzez proste pytania i odpowiedzi. Ta część prowadzona jest zazwyczaj z dwoma kandydatami.
 
Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał stopień "pass with merit" lub "pass", natomiast stopnie "narrow fail" i "fail" oznaczają, że egzamin nie został zdany.
 
 1. KET odpowiada poziomowi A2 Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego - CEF.

Przecietny kandydat na poziomie A2 powinien::
 • rozumieć i posługiwać się najprostszymi wyrażeniami z życia codziennego i prostymi zdaniami,
 •  przedstawić się oraz odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące jego osoby,
 • prowadzić prostą rozmowę z osobami mówiącymi powoli i wyraźnie.
   
 
Przygotowywanie do egzaminu KET pozwala na zdobycie w/w praktycznych umiejętności językowych.
 
Materiały i testy pomocne w przygotowaniu się do egzaminu KET można znaleźć na stronie:
www.cambridgeesol.org/exams/general-english/ket.html
 1. » Strona www organizatora

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/ket.html
 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. Cambridge ESOL Online Practice Tests
 
 • Preliminary English Test (PET)

PET jest egzaminem potwierdzającym praktyczną znajomość języka angielskiego w codziennych sytuacjach na poziomie średniozaawansowanym (ok. 380 godzin nauki). Egzamin koncentruje się na umiejętności porozumiewania się w codziennych sytuacjach w angielskojęzycznym otoczeniu. PET odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.
 ROZWIN/WIECEJ
PET jest egzaminem potwierdzającym praktyczną znajomość języka angielskiego w codziennych sytuacjach na poziomie średniozaawansowanym.
Można do niego przystapić po około 380 godzinach nauki. Egzamin koncentruje się na umiejętności porozumiewania się w angielskojęzycznym otoczeniu. Oceniane są 4 podstawowe umiejętności językowe: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna.
 
 1. Egzamin składa się z 3 części:

1. Rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna (1 godz. 30 min.)
Wymagania: przeczytanie tekstu ogłoszenia, dziennika, gazety lub czasopisma i zrozumienie podstawowego sensu. Wykazanie się znajomością słownictwa i struktur poprzez napisanie krótkiego komunikatu oraz opowiadania lub listu liczącego ok. 100 słów. Rozwiązanie ćwiczenia wymagającego zmiany znaczenia podanych zdań.
2. Rozumienie ze słuchu (ok. 30 min.)
Wymagania: zrozumienie znaczenia nagranych wypowiedzi ustnych, np.: komunikatów i rozmów dotyczących życia codziennego oraz wykazanie się zrozumieniem postaw i intencji osób mówiących.
3. Wypowiedź ustna, rozmowa w parach (10-12 min.)
Wymagania: wykazanie się umiejętnością mówienia po angielsku poprzez udział w rozmowie, zadawaniu pytań i odpowiedzi na zadawane pytania oraz swobodną wypowiedź na temat tego co się lubi i czego się nie lubi.
 
Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał stopień "pass with merit" oraz "pass", natomiast stopnie "narrow fail" i "fail" oznaczają, że egzamin nie został zdany.
 
 1. PET odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.

Przeciętny kandydat na poziomie B1 powinien:
 • rozumieć sens prostych instrukcji i oficjalnych komunikatów,
 • radzić sobie w większości sytuacji, jakie może spotkać podczas podróży turystycznej do anglojęzycznego kraju,
 • zadawać proste pytania i brać udział w rzeczowych rozmowach w środowisku pracy,
 • napisać list i sporządzać notatki na dobrze znane tematy.
   
Przygotowywanie do egzaminu PET pozwala na zdobycie w/w praktycznych umiejętności językowych, poprzez praktyczne ćwiczenia dotyczące codziennych sytuacji związanych z pracą, nauką i wypoczynkiem.
 
Materiały i testy pomocne w przygotowaniu się do egzaminu PET można znaleźć na stronie: 
www.cambridgeesol.org/exams/general-english/pet.html
Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL:
http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do


 1. » Strona www organizatora

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/pet.html
 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. Cambridge ESOL Online Practice Tests
 
 • First Certificate in English (FCE)

FCE jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Jest to podstawowy egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego dla celów akademickich i zawodowych. FCE odpowiada poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.
ROZWIN/WIECEJ
 1. FCE jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Jest to podstawowy egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego dla celów akademickich i zawodowych.

Egzamin potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Zakłada się, że można do niego przystąpić po około 500 do 600 godzinach nauki.
Egzamin składa się z 5 części:
1. Rozumienie tekstu pisanego (1 godz.)
Wymagania: rozumienie prawdziwych i wymyślonych informacji z książek, dzienników, gazet i czasopism.
2. Wypowiedź pisemna (1 godz. 20 min.)
Wymagania: napisanie dwóch różnych wypracowań, np.: krótkiego opowiadania, listu, artykułu, raportu, analizy lub eseju.
3. Posługiwanie się językiem (45 min.)
Wymagania: wykazanie się znajomością słownictwa i gramatyki poprzez rozwiązanie różnego rodzaju ćwiczeń i testów.
4. Rozumienie ze słuchu (40 min.)
Wymagania: zrozumienie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych: wiadomości z programów informacyjnych, przemówień, historii i anegdot oraz oficjalnych komunikatów.
5. Wypowiedź ustna (14 min.)
Do tej części egzaminu przystępuje się w 2. lub 3. osobowej grupie. Sprawdzana jest umiejętność swobodnej wypowiedzi oraz komunikowania się z egzaminatorem i innymi kandydatami.

Egzamin FCE jest zdany, jeżeli kandydat otrzyma jeden z trzech stopni: A, B oraz C. Stopnie D, E, oraz F oznaczają, że egzamin nie został zdany.
 
 1. FCE odpowiada poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.

Przeciętny kandydat na poziomie B2 powinien:
 • rozumieć podstawowy sens rozbudowanych wypowiedzi pisemnych
 • prowadzić rozmowę na różne tematy, wyrażać swoją opinię i przytaczać różnorodne argumenty
 • napisać klarowne i szczegółowe wypracowanie, w którym wyraża opinie oraz przytacza argumenty za i przeciw stawianym tezom.
   
Przygotowywanie do egzaminu FCE pozwala na zdobycie w/w praktycznych umiejętności językowych.
 
Materiały i testy pomocne w przygotowaniu się do egzaminu FCE można znaleźć na stronie:
www.cambridgeesol.org/exams/general-english/fce.html
 1. » Strona www organizatora

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/fce.html
 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. Cambridge ESOL Online Practice Tests

 

 • Cambridge English: Advanced (CAE)

Egzamin Cambridge English: Advanced, znany również jako Certificate in Advanced English (CAE) potwierdza biegłą znajomość języka angielskiego. CAE jest uznawany przez uniwersytety, pracodawców i agencje rządowe na całym świecie. CAE odpowiada poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Jest to jeden z dwóch najwyższych, zaawansowanych poziomów CEF.
ROZWIN/WIECEJ
 1. Egzamin Cambridge English: Advanced, znany również jako Certificate in Advanced English (CAE) potwierdza biegłą znajomość języka angielskiego.

CAE jest uznawany przez uniwersytety, pracodawców i agencje rządowe na całym świecie.
Egzamin kładzie nacisk na umiejętność porozumiewania się w sytuacjach wykraczających poza sytuacje z życia codziennego. Kandydat powinien wykazać się szeroką znajomością języka: wypowiadać się płynnie i precyzyjnie, nie mieć żadnych problemów ze zrozumieniem tekstu pisanego i mówionego, być w stanie napisać wypracowanie na dowolny temat oraz radzić sobie w złożonych sytuacjach akademickich i zawodowych w anglojęzycznym otoczeniu.
Przyjmuje się, że na przygotowanie do egzaminu CAE trzeba poświęcić od 700 do 800 godzin nauki.
 
 1. CAE odpowiada poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jest to jeden z dwóch najwyższych, zaawansowanych poziomów CEF. Osoba znająca język angielski na poziomie C1 jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez prestiżowe uniwersytety i wymagających pracodawców.
 
 1. Egzamin CAE składa się z 5 części. W każdej części można uzyskać 20% punktów:

1. Rozumienie tekstu pisanego (1 godz. 15 min.)
Wymaga się, by kandydat pewnie poradził sobie z różnego rodzaju tekstami pisanymi.
2. Wypowiedź pisemna - esej (1 godz. 30 min.)
Wymagania: znajomość różnorodnych wypowiedzi pisemnych, np.: eseju, wniosku, raportu, analizy.
3. Posługiwanie się językiem (1 godz.)
Wymagania: umiejętność użycia odpowiednich słów, czasów gramatycznych i idiomów w odpowiedniej sytuacji i w odpowiednim czasie.
4. Rozumienie ze słuchu (40 min.)
Wymagania: śledzenie i rozumienie szerokiego spektrum ustnych wypowiedzi, takich jak: konferencje, przemówienia i wywiady.
5. Wypowiedź ustna (15 min.)
Wymagania: umiejętność bezpośredniej, efektywnej komunikacji w konkretnej sytuacji. Tę część egzaminu zdaje się wraz z jednym lub dwoma innymi kandydatami.
 
CAE jest egzaminem potwierdzającym biegłą znajomość języka angielskiego połączoną z elokwencją i finezją wypowiedzi. Na świadectwie wyszczególnione są oceny z każdej ze zdawanych części egzaminu: rozumienia tekstu pisanego, pisania, posługiwania się językiem, rozumienia ze słuchu i mówienia. Oceny: A, B oraz C oznaczają, że egzamin został zaliczony pomyślnie. Stopnie D, E, oraz F oznaczają, że egzamin nie został zdany.
Zdarza się, że niektórzy kandydaci wykazują się umiejętnościami przewyższającymi poziom C1. Aby to zaznaczyć kandydaci, którzy osiągnęli stopień A otrzymują certyfikat CAE na poziomie C2, natomiast kandydaci, którzy osiągnęli stopień B lub C otrzymują certyfikat CAE na poziomie C1.
 
 
 1. Kandydat ze znajomością języka angielskiego na poziomie C1 może:

 2. podjąć studia uniwersyteckie na dowolnym kierunku;
 3. komunikować się efektywnie na szczeblu kierowniczym i profesjonalnym;
 4. uczestniczyć bez ograniczeń w spotkaniach związanych z pracą zawodową oraz w seminariach i konsultacjach akademickich;
 5. podejmować złożone i ambitne projekty badawcze.
Przygotowywanie do egzaminu CAE pozwala na zdobycie w/w umiejętności językowych.
 
Informacje na temat możliwości przygotowania się do egzaminu CAE oraz materiały i testy  można znaleźć na stronie:
www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html
 
Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL:  http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do
 1. » Strona www organizatora

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html
 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. CAE - Cambridge English: Advanced

 

 • Cerificate of Proficiency in English (CPE)

CPE - Certificate of Proficiency in English jest najbardziej zaawansowanym egzaminem z języka angielskiego jako języka obcego organizowanym przez kapitułę Cambridge ESOL. Od kandydatów na tym poziomie zaawansowania wymaga się abstrakcyjnego myślenia, szerokiego zakresu słownictwa (także specjalistycznego) oraz zróżnicowania stylu wypowiedzi. CPE odpowiada poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEF.
 1. ROZWIN/WIECEJ

 2. CPE - Certificate of Proficiency in English jest najbardziej zaawansowanym egzaminem z języka angielskiego jako języka obcego organizowanym przez kapitułę Cambridge ESOL.

Od kandydatów na tym poziomie zaawansowania wymaga się abstrakcyjnego myślenia, szerokiego zakresu słownictwa (także specjalistycznego) oraz zróżnicowania stylu wypowiedzi.
CPE odpowiada poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest to najwyższy poziom CEF. Osoba znająca język angielski na poziomie C2 jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez prestiżowe uniwersytety (CPE jest uznawany jako egzamin wstępny z angielskiego przy rekrutacji na wszystkie brytyjskie uniwersytety, oraz większość uczelni poza Wielką Brytanią) i wymagających pracodawców (jest uznawany przez większość instytucji gospodarczych na świecie).
Przygotowanie do egzaminu CPE zajmuje od 1000 do 1200 godzin nauki.
 
 1. Egzamin CPE składa się z 5 części:

1. Rozumienie tekstu pisanego (1 godz. 30 min.)
Wymagania: kandydat powinien wykazać się zrozumieniem czytanego tekstu angielskiego na poziomie słowa, zdania, akapitu i całego tekstu.
2. Wypracowanie (2 godz.)
Wymagania: kandydat powinien wykazać się znajomością różnych form wypowiedzi pisemnej. Jest proszony o napisanie krótkiego opowiadania, listu, artykułu, raportu lub wypracowania - każdy na ok. 300 do 350 słów.
3. Posługiwanie się językiem (1 godz. 30 min.)
Wymagania: poprzez różnorodne ćwiczenia kandydat powinien wykazać, że w pełni opanował gramatykę i słownictwo oraz posiada umiejętność syntezy posiadanych informacji.
4. Rozumienie ze słuchu (ok. 40 min.)
Wymagania: kandydat powinien wykazać, że rozumie znaczenie różnorodnych wypowiedzi ustnych: wykładów, programów informacyjnych, oficjalnych ogłoszeń.
5. Wypowiedź ustna (19 min.)
Tę część egzaminu zdaje się wraz z jednym lub dwoma innymi uczestnikami. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością samodzielnej wypowiedzi oraz różnego rodzaju interakcji z egzaminatorem i innym kandydatem.
Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał jeden z trzech stopni: A, B oraz C. Stopnie D, E, oraz F oznaczają, że egzamin nie został zdany.
 
 1. CPE a poziom CEF.

CPE odpowiada poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest to najwyższy poziom CEF. Kandydat ze znajomością języka angielskiego na poziomie C2 powinien:
 • z łatwością rozumieć wszystko co czyta lub słyszy po angielsku,
 • robić dokładne i kompletne notatki w czasie dowolnej prezentacji,
 • rozumieć różnego rodzaju kolokwializmy,
 • bez żadnej niezręczności i skrępowania wypowiadać się na skomplikowane i delikatne tematy,
 • wyrażać się biegle i precyzyjnie.
Przygotowywanie do egzaminu CPE pozwala na zdobycie wszystkich w/w umiejętności językowych.
 
Informacje na temat możliwości przygotowania się do egzaminu CPE oraz materiały i testy można znaleźć na stronie:
www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html
Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL:
http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do
 1. » Strona www organizatora

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.htmlBusiness ENGLISH

 

 • Business English Certificates (BEC)

Business English Certificates (BEC) są uznanymi na całym świecie egzaminami Uniwersytetu Cambridge ESOL, potwierdzającymi kwalifikacje językowe w kontekście działalności gospodarczej. Adresowany jest do osób zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w międzynarodowych firmach lub poza granicami swojego kraju. BEC przeprowadzany jest na 3 różnych poziomach zaawansowania: BEC Preliminary, BEC Vantage and BEC Higher
ROZWIN/WIECEJ
 1. Business English Certificates (BEC) są uznanymi na całym świecie certyfikatami, potwierdzającymi kwalifikacje językowe w kontekście działalności gospodarczej.

Egzaminy BEC adresowane są do osób zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w międzynarodowych firmach lub poza granicami swojego kraju.
 

W czasie egzaminów BEC oceniane są cztery podstawowe umiejętności językowe kandydatów w kontekście działalności gospodarczej. Są to: rozumienie tekstu pisanego (czytanie) wypowiedź pisemna (czytanie) rozumienie ze słuchu (słuchanie) oraz wypowiedź ustna (mówienie).

 
Aby przygotować się do egzaminów BEC potrzebna jest co najmniej średnia znajomość angielskiego ogólnego – na poziomie B1 w skali CEF. Kandydat powinien również rozumieć lub interesować się prawami rządzącymi światem pracy, biznesu i handlu.
 
 1. BEC przeprowadzany jest na 3 różnych poziomach zaawansowania - od podstawowego do zaawansowanego - w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego są to kolejno poziomy B1, B2 i C1.

 2. BEC Preliminary - podstawowy (B1);
 3. BEC Vantage - średniozaawansowany (B2);
 4. BEC Higher -zaawansowany - (C1).
 
Egzaminy BEC są uznawane przez ponad tysiąc organizacji edukacyjnych, pracodawców, ministerstw, agend rządowych oraz organizacji zawodowych na całym świecie.
Aby podejść do egzaminu BEC, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum egzaminacyjnym co najmniej 10 tygodni przed przewidywaną datą egzaminu. Nie należy wysyłać zgłoszeń bezpośrednio do kapituły Uniwersytetu Cambridge ESOL. W centrum można uzyskać pełną informację na temat warunków przystąpienia do BEC, opłat za egzaminy i terminów. Termin zgłoszeń w poszczególnych centrach może się różnić od terminów podanych na oficjalnej stronie Cambridge ESOL.
 
Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL znajduje się na stronie:
http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do
 
Autoryzowane ośrodki egzaminacyjne służą także pomocą w przygotowaniu się do egzaminów. Bliższe informacje na temat BEC wraz z materiałami, ćwiczeniami i przykładowymi testami można znaleźć na stronie Cambridge ESOL:
www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/bec.html
 1. » Strona www organizatora

www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/bec.html
 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. Resources available
 • The European Language Certificates English (telc English)

Egzaminy z języka angielskiego telc English zostały opracowane przez telc GmbH. telc English z języka ogólnego dostępne są na poziomach od A1 do C1. Na poziomie B1 i B2 można przystępować do egzaminów z języka angielskiego specjalistycznego.
ROZWIN/WIECEJ
 1. telc English (język ogólny):

 2. telc English A1 – dla osób początkujących, po 100 do 150 lekcjach (45 min.) z języka ogólnego;
 3. telc English A2 – dla osób na poziomie podstawowym po 250 do 300 lekcjach (45 min.) z języka ogólnego;
 4. telc English B1 – dla osób z solidną znajomością języka angielskiego;
 5. telc English B2 – dla osób z ogólną bardzo dobrą znajomością języka na zaawansowanym poziomie;
 6. telc English C1 – dla osób o bardzo wysokich kompetencjach językowych, którym język angielski potrzebny jest do celów zawodowych lub akademickich.
Egzaminy telc English adresowane są do osób dorosłych. Uczniowie uczący się języka angielskiego jako języka obcego przystępują do egzaminów telc English A2 School oraz telc English B1 School.
 
 1. telc English (język specjalistyczny):

 2. telc English B1 Business – sprawdza kompetencje językowe w codziennych sytuacjach biznesowych;
 3. telc English B1 Hotel and Restaurant. - sprawdza kompetencje językowe w codziennych sytuacjach związanych z pracą w hotelach i restauracjach;
 4. telc English B2 Business – sprawdza kompetencje z języka angielskiego dla biznesu na zaawansowanym poziomie;
 5. telc English B2 Technical – dla osób pracujących w sektorach wymagających zaawansowanej znajomości specjalistycznego angielskiego technicznego.
   
Do specjalistycznych egzaminów telc English mogą przystępować osoby dorosłe bez żadnych warunków wstępnych.
Egzaminy przeprowadzane są w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych w całej Europie.
 
Więcej informacji: www.telc.net. 1. » Strona www organizatora

www.telc.net

 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. telc English A1

 3. telc English A2

 4. telc English B1

 5. telc English B1 Business

 6. telc English B1 Hotel and Restaurant

 7. telc English B2

 8. telc English B2 Business

 9. telc English C1