FRANCUSKI 6 - 9 lat

 

Kurs opracowano dla uczniów w wieku 6-9 lat. Jest on realizowany na trzech poziomach zaawansowania.
Program kursu zawiera, obok nauki języka francuskiego, elementy zajęć plastycznych i muzycznych. Wszyscy nasi nauczyciele, znakomicie przygotowani do pracy z małymi dziećmi sprawią, że nauka języka będzie jednocześnie zabawą i wielką przygodą. Lekcje będą odbywać się w niewielkich grupach. Na zajęciach dla młodszych dzieci staramy się przede wszystkim stworzyć miłą atmosferę, w której dzieci czują się bezpiecznie. Rozwijają znajomość francuskiego w naturalny sposób, ponieważ kładziemy nacisk na język odpowiedni dla tej grupy wiekowej. Rozwijamy przede wszystkim umiejętności rozumienia i mówienia i dlatego wszystkie gry i zabawy prowadzone są wyłącznie po francusku, a dzieci w tym wieku bardzo łatwo uczą się z kontekstu.

 

TERMINY ZAJĘĆ: poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki

  

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 

WYWIADÓWKI
Nauczyciele i dyrekcja szkoły zapraszają Rodziców na spotkania, na których będą mogli Państwo porozmawiać bezpośrednio z nauczycielami uczącymi Wasze dzieci. Dowiecie się Państwo o ich indywidualnych potrzebach językowych i zdolnościach jak również o postępach, jakie zrobiły w tym roku szkolnym.

 

CENA KURSU OBEJMUJE

 

 • Rozmowę kwalifikacyjną – test obrazkowy

 • Dwie czterdziestopięciominutowe lekcje w tygodniu (60 lekcji w roku szkolnym)

 • Materiały dydaktyczne (również do prac plastycznych)

 • Stałą ocenę postępów w nauce

 • Semestralny raport z postępów w nauce

 • Konsultacje z nauczycielem

 • Świadectwo ukończenia kursu

 

CENY KURSU **

 

330 złotych za semestr (660 złotych za rok szkolny)

 

TERMINY PŁATNOŚCI

 

płatności jednorazowa lub płatność ratalna (maksymalnie 4 rat - płatne miesięcznie zgodnie z harmonogramem określonym w karcie zapisu)

 

RABATY I ZNIŻKI

 

 1. dla stałego klienta 5% (w semestrze) od ceny kursu do odliczenia przy zapłacie pierwszej raty – ma do niej prawo każdy, kto wciągu ostatnich dwóch lat brał udział w dowolnym kursie językowym PROEUROPA CNJO ŁÓDŹ.

 2. Zniżka dla rodzeństwa 5% (w semestrze) – przyznawana dla drugiego członka tej samej rodziny do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.

 3. Zniżka za drugi język 5% (w semestrze)- przyznawana osobom uczestniczącym w dwóch kursach organizowanym do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.

  

RACHUNKI

 

PROEUROPA CNJO ŁÓDŹ wystawi rachunek najpóźniej siedem dni po dokonaniu wpłaty i zgłoszeniu potrzeby jego wystawienia. Osoby pragnące otrzymać

rachunek proszone są o przyjście do biura szkoły z dowodem wpłaty w tym terminie. Na rachunku zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursuFRANCUSKI 9 – 12 lat

Kurs opracowany została dla dzieci w wieku 9-12 lat i realizowany jest na czterech poziomach zaawansowania.
Kurs ten oferuje coś więcej niż tylko naukę z podręcznika. Uczniowie rozwijać będą znajomość niemieckiego w naturalny sposób, ponieważ kładziemy nacisk na język odpowiedni dla tej grupy wiekowej. Rozwijamy przede wszystkim umiejętności rozumienia i mówienia i dlatego wszystkie gry i zabawy prowadzone są wyłącznie po francusku, a dzieci w tym wieku niezwykle łatwo uczą się z kontekstu. PROEUROPA JUNIOR to nowoczesna szkoła, w której twoje dziecko skutecznie nauczy się języka obcego.

TERMINY ZAJĘĆ: poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

WYWIADÓWKI

Nauczyciele i dyrekcja szkoły zapraszają Rodziców na spotkania, na których będą mogli Państwo porozmawiać bezpośrednio z nauczycielami uczącymi Wasze dzieci. Dowiecie się Państwo o ich indywidualnych potrzebach językowych i zdolnościach jak również o postępach, jakie zrobiły w tym roku szkolnym.

CENA KURSU " FRANCUSKI 9 – 12 lat " OBEJMUJE

 • Pisemny i ustny test diagnostyczny kwalifikujący na właściwy poziom

 • Cztery czterdziestopięciominutowe lekcje w tygodniu (w blokach 2 x 90 min.)

 • 120 lekcje w roku szkolnym

 • Stałą ocenę postępów w nauce

 • Testy semestralne

 • Semestralny raport z postępów w nauce

 • Konsultacje z nauczycielem

 • Świadectwo ukończenia kursu

CENY KURSU**

600 złotych za semestr (1.200,00 złotych za rok szkolny)

TERMINY PŁATNOŚCI

płatności jednorazowa lub płatność ratalna (maksymalnie 8 rat - płatne miesięcznie zgodnie z harmonogramem określonym w karcie zapisu)

RABATY I ZNIŻKI

- dla stałego klienta 5% (w semestrze) od ceny kursu do odliczenia przy zapłacie pierwszej raty – ma do niej prawo każdy, kto wciągu ostatnich dwóch lat brał udział w dowolnym kursie językowym PROEUROPA CNJO ŁÓDŹ.

- Zniżka dla rodzeństwa 5% (w semestrze) – przyznawana dla drugiego członka tej samej rodziny do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.

- Zniżka za drugi język 5% (w semestrze)- przyznawana osobom uczestniczącym w dwóch kursach organizowanym do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.

RACHUNKI

PROEUROPA PROEUROPA CNJO ŁÓDŹ wystawi rachunek najpóźniej siedem dni po dokonaniu wpłaty. Osoby pragnące otrzymać rachunek proszone są o przyjście do biura szkoły z dowodem wpłaty w tym terminie. Na rachunku zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursu

*Szkoła zastrzega sobie prawo umieszczenia w grupie jednej osoby więcej.

DODATKOWA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PM NR 106 W ŁODZI I ICH RODZICÓW