Fit in Deutsch 1

Zdanym egzaminem Goethe - Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 pokazujesz, że potrafisz porozumieć się po niemiecku w prosty sposób. Egzamin zakłada podstawową znajomość języka niemieckiego i odpowiada pierwszemu poziomowi (A1) sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 ROZWIN/WIECEJ

Zdając egzamin potrafisz na przykład:

 • zrozumieć wypowiedzi w sytuacjach z życia codziennego, proste pytania, wiadomości przekazywane przez telefon, informacje z radia i krótkie rozmowy,

 • wychwycić najważniejsze informacje w krótkich pisemnych komunikatach, ogłoszeniach, opisach, listach i prostych artykułach z prasy,

 • napisać krótką wypowiedź na własny temat,

 • przedstawić się i odpowiedzieć na pytania dotyczące własnej osoby,

 • postawić proste pytania i udzielać odpowiedzi w trakcie rozmów na tematy dotyczące ciebie,

 • formułować typowe prośby, apele lub pytania w sytuacjach z życia codziennego i reagować na nie.

Więcej informacji i ćwiczenia do egzaminu
Goethe - Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

 1. Materiały do pobrania

Regulamin egzaminu (PDF, 290 KB)
Zasady przeprowadzania egzaminu (PDF, 330 KB)
Uzupełnienie do zasad przeprowadzania egzaminu:
   Uczestnicy ze specyficznymi potrzebami
(PDF, 266 KB)
Informacje dla uczestników ze specyficznymi potrzebami (PDF, 61 KB)

Opłaty egzaminacyjne

Centra egzaminacyjne i terminy egzaminówFit in Deutsch 1

Zdanym egzaminem Goethe - Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 pokazujesz, że potrafisz porozumieć się po niemiecku w prosty sposób. Egzamin zakłada podstawową znajomość języka niemieckiego i odpowiada drugiemu poziomowi (A2) sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 ROZWIN/WIECEJ

Zdając egzamin potrafisz na przykład:

 • zrozumieć wypowiedzi w sytuacjach z życia codziennego, proste pytania, wiadomości przekazywane przez telefon, informacje z radia i krótkie rozmowy,

 • wychwycić najważniejsze informacje w krótkich pisemnych komunikatach, ogłoszeniach, opisach, listach i prostych artykułach z prasy,

 • napisać krótką wypowiedź na własny temat,

 • przedstawić się i odpowiedzieć na pytania dotyczące własnej osoby,

 • postawić proste pytania i udzielać odpowiedzi w trakcie rozmowy na tematy dotyczące ciebie,

 • formułować typowe prośby, apele lub pytania w sytuacjach z życia codziennego i reagować na nie.

Więcej informacji i ćwiczenia do egzaminu
Goethe - Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

 1. Materiały do pobrania

Regulamin egzaminu (PDF, 290 KB)
Zasady przeprowadzania egzaminu (PDF, 330 KB)
Uzupełnienie do zasad przeprowadzania egzaminu:
   Uczestnicy ze specyficznymi potrzebami
(PDF, 266 KB)
Informacje dla uczestników ze specyficznymi potrzebami (PDF, 61 KB)

Opłaty egzaminacyjne

Centra egzaminacyjne i terminy egzaminów

Zgłoszenia

Zertifikat Deutsch für Jugendliche 

Zdanie egzaminu Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche świadczy o solidnym opanowaniu podstaw niemieckiego języka potocznego, co umożliwia porozumiewanie się we wszystkich ważnych sytuacjach życia codziennego. Egzamin odpowiada trzeciemu poziomowi biegłości językowej (B1) w sześciostopniowej skali oceny kompetencji językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
ROZWIN/WIECEJ
 1. Osoba przystępująca do egzaminu potrafi na przykład:

 2. zrozumieć dokładnie ważne informacje zawarte w codziennych dialogach i komunikatach, które można usłyszeć w miejscach publicznych oraz w radio,

 3. zrozumieć dokładnie ważne informacje zawarte w artykułach prasowych, statystykach i opisach dotyczących dnia codziennego,

 4. napisać spójną prywatną lub półoficjalną wiadomość, jak np. list czy e-mail,

 5. prowadzić nieskomplikowaną konwersację na interesujący ją temat, wyrazić krótko swoje zdanie oraz zareagować adekwatnie na opinie swoich rozmówców,

 6. w codziennych sytuacjach opowiedzieć o czymś, zaproponować albo uzgodnić coś z rozmówcą.

Więcej informacji i ćwiczenia do egzaminu
Goethe-Zertifikat B1: ZD für Jugendliche (ZD j)

 1. Materiały do pobrania

 2. Regulamin egzaminu (PDF, 290 KB)
  Zasady przeprowadzania egzaminu (PDF, 331 KB)
  Uzupełnienie do zasad przeprowadzania egzaminu:
     Uczestnicy ze specyficznymi potrzebami
  (PDF, 266 KB)
  Informacje dla uczestników ze specyficznymi potrzebami (PDF, 61 K

 NIEMIECKIFit in Deutsch 1

Zdanym egzaminem Goethe - Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 pokazujesz, że potrafisz porozumieć się po niemiecku w prosty sposób. Egzamin zakłada podstawową znajomość języka niemieckiego i odpowiada pierwszemu poziomowi (A1) w sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 ROZWIN/WIECEJ

Zdając egzamin potrafisz na przykład:

 • zrozumieć wypowiedzi w sytuacjach z życia codziennego, proste pytania, wiadomości przekazywane przez telefon, informacje z radia i krótkie rozmowy,

 • wychwycić najważniejsze informacje w krótkich pisemnych komunikatach, ogłoszeniach, opisach, listach i prostych artykułach z prasy,

 • napisać krótką wypowiedź na własny temat,

 • przedstawić się i odpowiedzieć na pytania dotyczące własnej osoby,

 • postawić proste pytania i udzielać odpowiedzi w trakcie rozmów na tematy dotyczące ciebie,

 • formułować typowe prośby, apele lub pytania w sytuacjach z życia codziennego i reagować na nie.

Więcej informacji i ćwiczenia do egzaminu
Goethe - Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

 1. Materiały do pobrania

Regulamin egzaminu (PDF, 290 KB)
Zasady przeprowadzania egzaminu (PDF, 330 KB)
Uzupełnienie do zasad przeprowadzania egzaminu:
   Uczestnicy ze specyficznymi potrzebami
(PDF, 266 KB)
Informacje dla uczestników ze specyficznymi potrzebami (PDF, 61 KB)

Opłaty egzaminacyjne

Centra egzaminacyjne i terminy egzaminówFit in Deutsch 2

Zdanym egzaminem Goethe - Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 pokazujesz, że potrafisz porozumieć się po niemiecku w prosty sposób. Egzamin zakłada podstawową znajomość języka niemieckiego i odpowiada drugiemu poziomowi (A2) sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
ROZWIN/WIECEJ

 

Zdając egzamin potrafisz na przykład:

 • zrozumieć wypowiedzi w sytuacjach z życia codziennego, proste pytania, wiadomości przekazywane przez telefon, informacje z radia i krótkie rozmowy,

 • wychwycić najważniejsze informacje w krótkich pisemnych komunikatach, ogłoszeniach, opisach, listach i prostych artykułach z prasy,

 • napisać krótką wypowiedź na własny temat,

 • przedstawić się i odpowiedzieć na pytania dotyczące własnej osoby,

 • postawić proste pytania i udzielać odpowiedzi w trakcie rozmowy na tematy dotyczące ciebie,

 • formułować typowe prośby, apele lub pytania w sytuacjach z życia codziennego i reagować na nie.

Więcej informacji i ćwiczenia do egzaminu
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

 1. Materiały do pobrania

Regulamin egzaminu (PDF, 290 KB)
Zasady przeprowadzania egzaminu (PDF, 330 KB)
Uzupełnienie do zasad przeprowadzania egzaminu:
   Uczestnicy ze specyficznymi potrzebami
(PDF, 266 KB)
Informacje dla uczestników ze specyficznymi potrzebami (PDF, 61 KB)

Opłaty egzaminacyjne

Centra egzaminacyjne i terminy egzaminów

ZgłoszeniaZertifikat Deutsch für Jugendliche

 

Zdanie egzaminu Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche świadczy o solidnym opanowaniu podstaw niemieckiego języka potocznego, co umożliwia porozumiewanie się we wszystkich ważnych sytuacjach życia codziennego. Egzamin odpowiada trzeciemu poziomowi biegłości językowej (B1) w sześciostopniowej skali oceny kompetencji językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
ROZWIN/WIECEJ
 1. Osoba przystępująca do egzaminu potrafi na przykład:

 2. zrozumieć dokładnie ważne informacje zawarte w codziennych dialogach i komunikatach, które można usłyszeć w miejscach publicznych oraz w radio,

 3. zrozumieć dokładnie ważne informacje zawarte w artykułach prasowych, statystykach i opisach dotyczących dnia codziennego,

 4. napisać spójną prywatną lub półoficjalną wiadomość, jak np. list czy e-mail,

 5. prowadzić nieskomplikowaną konwersację na interesujący ją temat, wyrazić krótko swoje zdanie oraz zareagować adekwatnie na opinie swoich rozmówców,

 6. w codziennych sytuacjach opowiedzieć o czymś, zaproponować albo uzgodnić coś z rozmówcą.

Więcej informacji i ćwiczenia do egzaminu
Goethe-Zertifikat B1: ZD für Jugendliche (ZD j)

 1. Materiały do pobrania

(PDF, 290 KB)
Zasady przeprowadzania egzaminu (PDF, 331 KB)
Regulamin egzaminu (PDF, 266 KB)
Informacje dla uczestników ze specyficznymi potrzebami (PDF, 61 KB)

 

 

 

 

 

NIEMIECKI

 

 • Goethe - Zertifikat A1: Start Deutsch 1 (SD1)

Goethe - Zertifikat A1: Start Deutsch 1, opracowany przez Goethe Institut jest egzaminem potwierdzającym umiejętności z języka niemieckiego na poziomie podstawowym (A1 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
ROZWIN/WIECEJ 
Goethe - Zertifikat A1: Start Deutsch 1 opracowany przez Goethe Institut jest egzaminem potwierdzającym umiejętności z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.

Poziom Start Deutsch 1 odpowiada
poziomowi A1 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy.
Kandydat na tym poziomie mo
że porozumiewać się po niemiecku w sposób bardzo ograniczony, w znanych sobie sytuacjach z życia codziennego dotyczących jego samego, jego rodziny i najbliższego otoczenia.
 
 • Goethe - Zertifikat A1: Start Deutsch 1 składa się z egzaminu pisemnego oraz ustnego.

W czasie egzaminu pisemnego (65 min.) sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu (nagrane krótkie scenki, informacje telefoniczne, zapowiedzi radiowe), czytania ze zrozumieniem (krótkie teksty, notatki, ogłoszenia drobne, szyldy informacyjne) oraz pisania (uzupełnienie danych w formularzu, krótki prywatny list, e-mail).
Egzamin ustny (15 min.) przeprowadzany jest w grupie i polega na krótkiej wypowiedzi (przedstawienie się, zadawanie prostych pytań, udzielanie odpowiedzi, wyrażanie próśb i reagowanie na polecenia innych).
Goethe - Zertifikat A1: Start Deutsch 1 jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.
Aby si
ę do niego przygotować potrzeba od 80 d0 200 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału. .
Goethe - Zertifikat A1: Start Deutsch 1adtresowany jest do osób, które skończyły 16 lat. Osoby młodsze (10-15 lat) mogą przystąpić do egzaminu Goethe - Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1.

Do egzamin SD1 mo
żna przystępować w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego w Polsce i na świecie.

O
środki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl
Więcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
 1. » Strona www organizatora

www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. Materialien zum Herunterladen - SD1
 • Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 (SD2)

Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2, opracowany przez Goethe Institut jest egzaminem potwierdzającym umiejętności z języka niemieckiego na poziomie elementarnym (A2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego).
 ROZWIN/WIECEJ
Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 opracowany przez Goethe Institut jest egzaminem potwierdzającym umiejętności z języka niemieckiego na poziomie elementarnym.
Poziom Start Deutsch 2 odpowiada poziomowi A2 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy.
Kandydat na tym poziomie mo
że porozumiewać się po niemiecku w codziennych, prostych i rutynowych sytuacjach z życia codziennego. Powinien rozumieć najważniejsze informacje w mediach, na szyldach i tablicach informacyjnych, umieć poprosić o informacje i w prostej rozmowie dojść do wspólnych ustaleń.
 • Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 składa się z egzaminu pisemnego oraz ustnego.

W czasie egzaminu pisemnego (70 min.) sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu (proste komunikaty radiowe, telefoniczne), czytania ze zrozumieniem (krótkie teksty, notatki prasowe, szyldy, tablice informacyjne) oraz pisania (napisanie krótkiego tekstu: ogłoszenie, odpowiedź na list, e mail).
Egzamin ustny (15 min.) przeprowadzany  jest w grupie i polega na krótkiej wypowiedzi (przedstawienie się, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na tematy życia codziennego, w trakcie rozmowy zaplanowanie czegoś wspólnego)
Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.

Aby si
ę do niego przygotować potrzeba od 200 do 350 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału. 
Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 adresowany jest do osób, które skończyły 16 lat. Osoby młodsze (10-15 lat) mogą przystąpić do egzaminu Goethe - Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2.

Do egzamin Start Deutsch 2  mo
żna przystępować w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego w Polsce i na świecie.
Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl
Więcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
 1. » Strona www organizatora

www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. Materialien zum Herunterladen - SD2
 •  

 • Zertifikat Deutsch (ZD)

Goethe - Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch (ZD) został opracowywany wspólnie przez Goethe-Institut (GI), szwajcarską Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), austriacką kapitułę Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) oraz telc GmbH. ZD potwierdza solidną, praktyczną znajomość języka niemieckiego niezbędną w sytuacjach życia codziennego (poziom B1 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy).
 ROZWIN/WIECEJ
ZD potwierdza solidną, praktyczną znajomość języka niemieckiego umożliwiającą porozumiewanie się we wszystkich ważnych sytuacjach życia codziennego.
Goethe - Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch (ZD) jest opracowywany wspólnie przez Goethe-Institut (GI), szwajcarską Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), austriacką kapitułę Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) oraz telc GmbH.
Dyplom Zertifikat Deutsch jest wymagany przez niemieckie władze imigracyjne jako certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego osób ubiegających się o niemieckie obywatelstwo.
W skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy odpowiada on poziomowi B1.
Kandydat na tym poziomie opanował najważniejsze struktury gramatyczne, rozumie rozmowę na tematy z życia codziennego i jest w stanie w niej uczestniczyć. Potrafi również przedstawić proste fakty (w formie ustnej i pisemnej) oraz rozumie teksty poświęcone tematyce z życia codziennego. Jego kompetencje językowe pozwalają na swobodne porozumiewania się w zakresie niezbędnym podczas pobytu w kraju niemieckojęzycznym
 • Egzamin Zertifikat Deutsch składa się z egzaminu pisemnego przeprowadzanego w grupach oraz ustnego.

W czasie egzaminu pisemnego (150 min.) kandydat powinien wykazać się umiejętnością: czytania ze zrozumieniem (wyszukiwanie określonych informacji w podanych materiałach), rozumienia ze słuchu oraz napisania formalnej notatki lub osobistego listu na określony temat z uwzględnieniem wymaganych informacji. Sprawdzana jest również wiedza leksykalna i gramatyczna.
Egzamin ustny (15 min.) przeprowadzany jest w indywidualnie lub w parach. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością nawiązania kontaktu z drugą osobą, omówić otrzymane ilustracje, sformułować własną wypowiedź na zadany temat, przeprowadzić rozmowę na tematy związane z życiem codziennym oraz wyrazić swoją opinię i ją uzasadnić.
Zertifikat Deutsch jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.

Aby si
ę do niego przygotować potrzeba od 350 do 650 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału.
Zertifikat Deutsch adresowany jest do osób, która utrzymują prywatne lub zawodowe kontakty z krajami niemieckojęzycznymi i skończyły 16 lat. Osoby młodsze (12-15 lat) mogą przystąpić do egzaminu Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj)
Do egzamin ZD można przystępować w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego w Polsce i na świecie.
Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl
Wi
ęcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
 
 1. » Strona www organizatora

www.goethe.de
 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. Materialien zum Herunterladen - ZD
 • Goethe - Zertifikat B2

Goethe - Zertifikat B2 jest nowym, wprowadzonym w 2007 roku egzaminem opracowanym przez Goethe Institut . Goethe - Zertifikat B2 potwierdza dobrą znajomość standardowego języka niemieckiego na poziomie B2 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy. Adresowany jest do osób, które pragną podjąć pracę lub studia w krajach niemieckojęzycznych.
ROZWIN/WIECEJ
 1. Goethe - Zertifikat B2 jest nowym, wprowadzonym w 2007 roku egzaminem, opracowanym przez Goethe Institut.

Goethe - Zertifikat B2 potwierdza dobrą znajomość standardowego języka niemieckiego na poziomie B2 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy. Adresowany jest do osób, które pragną podjąć pracę lub studia w krajach niemieckojęzycznych.
Dyplom Goethe - Zertifikat B2 jest uznawany w Polsce i w Niemczech przez liczne instytucje (np. przy postępowaniu kwalifikacyjnym w Służbie Cywilnej lub przy udzielaniu pozwoleń na zatrudnienie przez niemieckie urzędy pracy). Polskie uczelnie wyższe honorują Goethe - Zertifikat B2 jako świadectwo wymaganej znajomości języka (w kształceniu na lektoratach) oraz jako potwierdzenie kwalifikacji z języka niemieckiego przy ubieganiu się o stypendia w ramach programu Socrates-Erasmus.
 
 • Kandydat, który uzyskał dyplom Goethe - Zertifikat B2 powinien:

 • wykazać się umiejętnością formułowania samodzielnych i poprawnych wypowiedzi (ustnych i pisemnych) na tematy z życia codziennego oraz z dziedziny kultury, nauki i polityki,
 • komunikować się w sytuacjach nowych i nietypowych oraz świadomie używać określonych struktur gramatycznych i leksykalnych,
 • wykazać się umiejętnością rozumienia złożonych tekstów na tematy ogólne i abstrakcyjne oraz w sposób jasny i przejrzysty prezentować swoje stanowisko w dyskusji.
 •  
 • Egzamin Goethe - Zertifikat B2 składa się z egzaminu pisemnego przeprowadzanego w grupach oraz ustnego.

W czasie egzaminu pisemnego (190 min.) sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, różnych tekstów ( w sumie na ponad 1400 słów), rozumienia ze słuchu oraz rekonstrukcji tekstu na podstawie jego fragmentów. Kandydat powinien napisać wypracowanie na min. 180 słów oraz poprawić błędy w podanym tekście. Sprawdzana jest również wiedza leksykalna i gramatyczna.
Egzamin ustny (10-15 min.) przeprowadzany jest w indywidualnie lub w parach. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością prezentacji treści zawartych w podanym tekście wraz z własnym komentarzem, powinien zająć stanowisko w dyskusji i wypracować wspólne stanowisko z partnerem rozmowy.
Aby się do niego przygotować potrzeba od 600 do 800 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału.
Goethe - Zertifikat B2 jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.
Goethe - Zertifikat B2 adresowany jest do osób, które skończyły 16 lat.
Do egzamin Goethe - Zertifikat B2 można przystępować w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego w Polsce i na świecie.

O
środki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl
Więcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
 
 1. » Strona www organizatora

 2. »
www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. Materialien zum Herunterladen - Goethe-Zertifikat B2
 1. Zertificat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB (B2) został opracowany wspólnie przez Goethe-Institut i telc GmbH. ZdfB potwierdza kompetencje językowe niezbędne w sytuacjach związanych z wykonywana pracą zawodową, na poziomie B2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.
ROZWIN/WIECEJ
 1. Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB (B2) został opracowany wspólnie przez Goethe-Institut i telc GmbH. ZdfB potwierdza kompetencje językowe niezbędne w sytuacjach związanych z wykonywana pracą zawodową.

Poziom ZDfB odpowiada poziomowi  B2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.
Certyfikat ZDfB potwierdza, że posiadająca go osoba potrafi porozumiewać się w rutynowych sytuacjach zawodowych. Rozumie proste teksty ekonomiczne i umie sformułować standardowe pisma biznesowe. Posiada umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych i handlowych z klientami i partnerami firmy i prawidłowo reaguje w standardowych i przewidywalnych sytuacjach.
Forma egzaminu Zertifikat Deutsch für den Beruf podobna jest do egzaminu Zertifikat Deutsch, z tym
że słownictwo i teksty odnoszą się do życia zawodowego.
 • Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

W części pisemnej  (160 min.) sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, pisania ( napisanie odpowiedzi na dwa listy handlowe ) oraz znajomość słownictwa.
W
części ustnej  (20 min.) kandydat powinien między innymi: przedstawić się, omówić statystykę, wyrazić swoją opinię, wykazać się umiejętnością negocjacji i odpowiedzieć na pytania komisji.
ZDfB jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.
Aby się do niego przygotować potrzeba od 600 do 800 godzin lekcyjnych (45 min.) z języka niemieckiego ogólnego oraz ok. 120 lekcji z niemieckiego dla biznesu.
Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl
Wi
ęcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm 1. » Strona www organizatora

www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm

 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. Materialien zum Herunterladen - ZDfB

 

 • Goethe - Zertifikat C1 (ZMP)

Goethe - Zertifikat C1 opracowany i wprowadzony przez Goethe Institut w 2007 roku zastąpił popularny egzamin Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP). Jego poziom zaawansowania odpowiada poziomowi C1 w skali CEF Rady Europy. Goethe - Zertifikat C1 (ZMP)adresowany jest do osób, które chcą podjąć pracę lub studia w niemieckojęzycznym otoczeniu.

ROZWIN/WIECEJ

 1. Goethe - Zertifikat C1 opracowany i wprowadzony przez Goethe Institut w 2007 roku zastąpił popularny egzamin Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP).

Modyfikacja egzaminu ZMP nastąpiła w ramach adaptacji do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Goethe - Zertifikat C1 (ZMP) odpowiada poziomowi C1 w skali CEF Rady Europy.

Goethe - Zertifikat C1 (ZMP) adresowany jest do osób chcących podjąć pracę lub studia w niemieckojęzycznym otoczeniu.


Goethe - Zertifikat C1 (ZMP) uznawany jest przez pracodawców oraz instytucje edukacyjne na całym świecie za świadectwo wysokiej kompetencji językowej w zakresie ogólnego języka niemieckiego. Dyplom ZMP zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na wielu niemieckich uniwersytetach, kolegiach i wyższych szkołach zawodowych.

Kandydat, który otrzymał dyplom Goethe - Zertifikat C1 potrafi swobodnie i efektywnie posługiwać się językiem niemieckim w życiu towarzyskim, zawodowym i akademickim. Potrafi formułować logiczne, dobrze skonstruowane, obszerne wypowiedzi na temat złożonych zagadnień. Wyraża się w sposób jasny i precyzyjny, właściwie wykorzystując rozmaite środki wyrazu (słownictwo, gramatyka , struktury). Jest w stanie zrozumieć długie i ambitne teksy z szerokiego zakresu tematów oraz rozumie znaczenie wyrażone w podtekście.

 

 • Egzamin Goethe - Zertifikat C1 (ZMP) składa się z egzaminu pisemnego przeprowadzanego w grupach  oraz ustnego.

W czasie egzaminu pisemnego (190 min) sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu oraz formułowania wypowiedzi pisemnej.

Egzamin ustny (10 - 15 min.) przeprowadzany jest w indywidualnie lub w parach. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością wyrażania własnej opinii na podany temat i prowadzenia dyskusji .

Goethe - Zertifikat C1 (ZMP) jest przeprowadzany i oceniany w ten sam sposób na całym świecie.

Aby się do niego przygotować potrzeba od 800 do 1000 godzin lekcyjnych (45 min.), w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania oraz intensywności przyswajania materiału.

Goethe - Zertifikat C1 adresowany jest do osób, które skończyły 16 lat.

Do egzamin można przystępować w centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego w Polsce i na świecie.

Ośrodki egzaminacyjne w Polsce: www.ceig.pl
Wi
ęcej informacji: www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm 1. » Strona www organizatora

www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm

 1. » Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora

 2. Materialien zum Herunterladen - Goethe-Zertifikat C1

 

 • Goethe - Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

Goethe - Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), opracowany przez Goethe Institut poświadcza najwyższy, biegły poziom kompetencji językowej z języka niemieckiego – C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. Znajomość języka na tym poziomie umożliwia rozumienie praktycznie wszystkiego co zostało powiedziane lub napisane w języku niemieckim (także trudnych i złożonych tekstów) oraz sprawne formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych.

ROZWIN/WIECEJ


proeuropa-edu.pl/galeria
proeuropa-edu.pl/testy

proeuropa-edu.pl/angielski


proeuropa-edu.pl/niemiecki
proeuropa-edu.pl/francuski
proeuropa-edu.pl/hiszpanski
proeuropa-edu.pl/wegierski
proeuropa-edu.pl/rosyjski
proeuropa-edu.pl/niderlandzki
proeuropa-edu.pl/dunski
proeuropa-edu.pl/chorwacki
proeuropa-edu.pl/arabski
proeuropa-edu.pl/szwedzki
proeuropa-edu.pl/portugalski
proeuropa-edu.pl/norweski
proeuropa-edu.pl/grecki
proeuropa-edu.pl/czeski
proeuropa-edu.pl/japonski
proeuropa-edu.pl/chinski
proeuropa-edu.pl/wloski

 


proeuropa-edu.pl/klub