Angielski Classic

Oferujemy kursy:

 

OGÓŁNOJĘZYKOWE na poziomach A1-B1 przygotowujące do egzaminów międzynarodowych w systemach British Council  i TELC  

OGÓŁNOJĘZYKOWE CERTYFIKATOWE na poziomach B1-C2 przygotowujące do egzaminów międzynarodowych British Council  i TELC

- KONWERSACYJNE – zajęcia na poziomach B1-C2, których celem jest rozbudowanie kompetencji w zakresie ustnej komunikacji w języku angielskim

Nasze kursy JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla DOROSŁYCH I STUDENTÓW prowadzone są metodą KOMUNIKATYWNĄ, wzbogaconą o wiele technik i strategii samokształceniowych. 

Stosujemy (ultra)nowoczesne metody i techniki nauczania: 
nasze kursy wspomagane są internetowo, a nauka słownictwa odbywa się z użyciem technik rejestracji dźwięku umożliwiającą kilkukrotne zwiększenie tempa i efektywności przyswajania materiału leksykalnego, stanowiące punkt wyjścia dla rozwijania poszczególnych sprawności językowych.

Pracujemy na podręcznikach wiodących wydawnictw językowych, na kursach Certyfikatowych stosujemy  podręczniki zalecane przez British Council  i TELC.

Wybrane kursy JĘZYKA ANGIELSKIEGO z oferty dla Dorosłych zawierają moduł SAMOKSZTAŁCENIOWY, realizowany jest on poza salą wykładową w oparciu o wiedzę przekazaną na kilku pierwszych jednostkach zajęć w ramach bloku szkoleniowego . „ZOSTAŃ POLIGLOTĄ”.  Blok ten zawiera treści dotyczące strategii i technik nauki języka obcego ułatwiających między innymi samodzielną pracę kursantów w oparciu o materiały przeznaczone dla AUTODYDAKTÓW i treści dostępne w źródłach internetowych, prasie, telewizji satelitarnej i innych mediach.

Nad całokształtem procesu dydaktycznego czuwa zespół doświadczonych dydaktyków  z obszernym dorobkiem dydaktycznym i naukowym kierowany przez dra Adama Sitarka