OGÓŁNOJĘZYKOWE na poziomach A1-B1 przygotowujące do egzaminów międzynarodowych w systemie TELC (The European Language Certificates) – rozwiń

Nasi absolwenci mają możliwość zdawania egzaminów A1, A2 i B1 na miejscu w naszej Placówce w Centrum Egzaminacyjnym TELC.

Nasze kursy JĘZYKA ARABSKIEGO dla DOROSŁYCH I STUDENTÓW prowadzone są metodą KOMUNIKATYWNĄ, wzbogaconą o wiele technik i strategii samokształceniowych. 

Stosujemy (ultra)nowoczesne metody i techniki nauczania. Nasze kursy wspomagane są internetowo, a nauka słownictwa odbywa się z użyciem technik rejestracji dźwięku umożliwiającą kilkukrotne zwiększenie tempa i efektywności przyswajania materiału leksykalnego, stanowiące punkt wyjścia dla rozwijania poszczególnych sprawności językowych.

Pracujemy na podręcznikach wiodących wydawnictw językowych, na kursach certyfikatowych stosujemy  podręczniki zalecane przez TELC.

Wszystkie kursy ARABSKIEGO z oferty dla Dorosłych zawierają MODUŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY, realizowany jest on poza salą wykładową w oparciu o wiedzę przekazaną na kilku pierwszych jednostkach zajęć w ramach bloku szkoleniowego „ZOSTAŃ POLIGLOTĄ”.  Blok ten zawiera treści dotyczące strategii i technik nauki języka obcego ułatwiających między innymi samodzielną pracę kursantów w oparciu o materiały przeznaczone dla AUTODYDAKTÓW i treści dostępne w źródłach internetowych, prasie, telewizji satelitarnej i innych mediach.

Nad całokształtem procesu dydaktycznego czuwa zespół doświadczonych dydaktyków  z obszernym dorobkiem dydaktycznym i naukowym kierowany przez dra Adama Sitarka