Język Chorwacki w ProEuropie

cro

 

croatia

Posłuchaj hymnu:

 

Na kursy CHORWACKIEGO zapraszamy młodzież oraz dorosłych - sprawdź ofertę 
PROEUROPA CLASSIC.
Ofertę dla firm i instytucji znajdziecie Państwo w zakładce PROEUROPA BUSINESS

Język CHORWACKI od wielu lat (a szczególnie po przystąpieniu Polski do UE) zyskuje na popularności jako język, którego nasi słuchacze uczą się
jako kolejnego języka obcego po języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

W odróżnieniu od innych firm oferujemy (oprócz wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tego języka)
wsparcie w zakresie języka angielskiego (również niemieckiego)
w postaci
programu dostępnego na naszej PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ
i możliwości nieodpłatnego (w ramach opłat  standardowych)
uczestnictwa w wybranych zajęciach kursowych z języka angielskiego i niemieckiego!!!

Nasze długoletnie doświadczenia wskazują, iż możliwość doskonalenia znajomości języków, opanowanych poprzednio i stanowiących bazę do opanowania
kolejnego języka – szczególnie na kursach prowadzonych przez native speakerów posługujących się na zajęciach jednym z bazowych języków,
zdecydowanie zwiększa efektywność opanowania kolejnego języka obcego!!!

W wypadku chęci uczestnictwa w naszych kursach angielskiego i niemieckiego (na poziomach B1-C2)
słuchacze naszych kursów języka chorwackiego mogą skorzystać

z rabatu w wysokości 20% opłat kursowych!!!

 

Język chorwacki (chorw. hrvatski) – mowa z grupy zachodniej języków południowosłowiańskich, używana przez Chorwatów, głównie w ChorwacjiBośni i Hercegowinie, serbskiej Wojwodinie i sąsiednich krajach. Stanowi jedyny język urzędowy Chorwacji i jeden z języków urzędowych Unii Europejskiej. Chorwacki pełni również funkcję jednego z języków urzędowych Bośni i Hercegowiny oraz objęty jest statusem języka mniejszościowego w Serbii i sąsiednich krajach.

Język chorwacki jako język standardowy opiera się na narzeczu sztokawskim, najbardziej rozpowszechnionym w serbsko-chorwackim obszarze językowym. Na poziomie ustandaryzowanych form literackich chorwacki, serbskibośniacki i czarnogórski są traktowane jako narodowe odmiany policentrycznego języka standardowego, określanego kontrowersyjnym mianem języka serbsko-chorwackiego (lub sztokawszczyzną literacką). Oprócz sztokawszczyzny na terytorium Chorwacji funkcjonują gwary kajkawskie i czakawskie, wykazujące znaczną odmienność względem gwar sztokawskich i wywodzących się z nich standardów językowych. Szereg wątpliwości budzi klasyfikacja tych odmian językowych oraz kwestia ich przynależności do języka chorwackiego lub postulowanego serbsko-chorwackiego. 

więcej i natychnmiast na:  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_chorwacki