hiszpański business

 

OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI

Szkoła językowa PROUROPA CNJO w Łodzi kieruje swoją ofertę kursów  i szkoleń językowych  również do klientów instytucjonalnych. Szkolenia i kursy z 18 języków z naszej oferty mogą odbywać się zarówno w naszej siedzibie lub w siedzibie Państwa firmy.

Długość, intensywność i program zajęć ustalana jest indywidualnie, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami.

W zależności od Państwa potrzeb uczymy zarówno języka ogólnego jak i języka specjalistycznego stosując materiały dydaktyczne wiodących wydawnictw językowych i własne materiały dydaktyczne.  

Oferujemy także kursy językowe dla firm prowadzone na podstawie opracowanych przez naszych lektorów programów autorskich, które mogą obejmować MODUŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY, którego celem jest zapoznanie z możliwościami samodzielnej pracy kursanta w oparciu o opracowane przez PROEUROPA CNJO techniki pracy i przy zastosowaniu źródeł internetowych i dostępne na rynku materiały przeznaczone do indywidualnej pracy nad kompetencją językową.

 

OBSŁUGA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

 

KROK I

ANALIZA POTRZEB KLIENTA

Nasi specjaliści dokonują analizują potrzeby Państwa firmy w zakresie nauki konkretnego języka obcego w kilku obszarach:

  • dla ilu osób ma być prowadzone szkolenie i dla jakiej kadry
  • zakres szkolenia – język ogólny, specjalistyczny (np. biznesowy, biurowy, medyczny, techniczny) i ewentualnie inne zagadnienia bezpośrednio związane z profilem Państwa firmy.
  • Czas potrzebny do osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych.
  • wybór lokalizacja prowadzonego szkolenia – w siedzibie Państwa firmie lub w naszych placówkach

 

KROK II

USTALANIE WARUNKÓW REALIZACJI ZLECENIA

Po wstępnej analizie Państwa przedstawiamy naszą opinie dotycząca ilości

czasu potrzebny do osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych.

Następnie nasi specjaliści ustalają wspólnie z Państwem intensywność prowadzonych szkoleń, dni i godziny zajęć oraz negocjują okres, na jaki zawierany jest kontrakt, a także przedstawiają wstępny projekt umowy.

 

KROK III

PRZEPROWADZANIE TESTÓW POZIOMUJĄCYCH

Następnym krokiem jest przeprowadzenie przez naszych współpracowników testów określających wejściowy poziom kompetencji językowej pracowników Państwa firmy, którzy objęci będą szkoleniem. Jest to niezbędny element dla opracowania programu nauczania, odpowiadające celom jakie mają osiągnąć poszczególne grupy szkoleniowe.

Test poziomujący przeprowadzany jest bezpłatnie w siedzibie Państwa firmy.

Oceniając poziom zaawansowania opieramy się na Europejskim Opisie Systemu Kształcenia Językowego, dostosowując do niego nasz program nauczania.

 

KROK IV

USTALENIE PROGRAMU ZAJĘĆ

Po wstępnej analizie Państwa potrzeb i przeprowadzeniu testów kwalifikacyjnych nasi metodycy i kadra lektorska przystępują do opracowania programu zajęć oraz wyboru niezbędnych pomocy naukowych – podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów audiowizualnych.

 

KROK V

START, REALIZACJA ORAZ EWALUACJA SZKOLENIA

Po zbadaniu potrzeb, przeprowadzeniu testów kwalifikacyjnych i opracowaniu programu szkolenia nasi lektorzy przystępują do realizacji szkolenia.

Do każdej grupy prowadzony jest dziennik (na życzenie w wersji analogowej lub cyfrowej), w którym rejestrowana jest: frekwencja słuchaczy na poszczególnych zajęciach, realizowany materiał oraz wyniki testów odzwierciedlających stan realizacji celów szkolenia.

W ustalonych interwałach ZLECENIODAWCA otrzymuje raport z realizacji prowadzonego szkolenia.

Dbając o najwyższą jakość naszych szkoleń w trakcie jego realizacji przeprowadzamy wewnętrzne audyty pracy naszych lektorów i zbieramy opinie uczestników kursu na temat prowadzonych zajęć.

 

KROK VI

ZAKOŃCZNIE KURSU

Wszyscy uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenie o uczestnictwie w programie szkoleniowym  wraz z końcowymi wynikami i/lub przystępują do międzynarodowego egzaminu językowego (jeżeli jego uzyskanie było jednym z celów szkolenia)