Nasze kursy hiszpańskiego namłodszych realizujemy w dwóch cyklach zajęć: HISZPAŃSKI  6-9 lat  i HISZPAŃSKI"JUNIOR"

 

 HISZPAŃSKI 6-9 lat

 

Kurs opracowano dla uczniów w wieku 6-9 lat. Jest on realizowany na trzech poziomach zaawansowania. 
Program kursu zawiera, obok nauki języka angielskiego, elementy zajęć plastycznych i muzycznych. Wszyscy nasi nauczyciele, 
znakomicie przygotowani do pracy z małymi dziećmi sprawią, że nauka języka będzie jednocześnie zabawą i wielką przygodą. Lekcje będą odbywać się w niewielkich grupach.
Na zajęciach dla młodszych dzieci staramy się przede wszystkim stworzyć miłą atmosferę, w której dzieci czują się bezpiecznie. Rozwijają znajomość angielskiego w naturalny sposób, 
ponieważ kładziemy nacisk na język odpowiedni dla tej grupy wiekowej. 
Rozwijamy przede wszystkim umiejętności rozumienia i mówienia i dlatego wszystkie gry i zabawy prowadzone są wyłącznie po angielsku, a dzieci w tym wieku bardzo łatwo uczą się z kontekstu.

TERMINY ZAJĘĆ: poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki (zajęcia dwa razy w tygodniu po 1h lekcyjnej/zegarowej), piątek lub sobota (zajęcia jeden raz w tygodniu po 2h lekcyjne)

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO WYWIADÓWKI

Nauczyciele i dyrekcja szkoły zapraszają Rodziców na spotkania, na których będą mogli Państwo porozmawiać bezpośrednio z nauczycielami uczącymi Wasze dzieci. Dowiecie się Państwo o ich indywidualnych potrzebach językowych i zdolnościach jak również o postępach, jakie zrobiły w tym roku szkolnym.

CENA KURSU OBEJMUJE:

 • Rozmowę kwalifikacyjną – test obrazkowy 

 • Dwie czterdziestopięciominutowe lekcje w tygodniu (60 lekcji w roku szkolnym)

 • 120 lekcje w roku szkolnym

 • Materiały dydaktyczne

 • Stałą ocenę postępów w nauce

 • Semestralny raport z postępów w nauce

 • Konsultacje z nauczycielem

 • Świadectwo ukończenia kursu

 • Możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dodatkowych

 

CENY KURSU - 430 ZŁ za semestr (860  za rok szkolny)

TERMINY PŁATNOŚCIpłatność jednorazowa lub płatność ratalna (maksymalnie 8 rat - płatne miesięcznie zgodnie z harmonogramem określonym w karcie zapisu)

RABATY I ZNIŻKI

dla stałego klienta 5% (w semestrze) od ceny kursu do odliczenia przy zapłacie pierwszej raty – ma do niej prawo każdy, kto wciągu ostatnich dwóch lat brał udział w dowolnym kursie językowym PROEUROPA CNJO ŁÓDŹ.

Zniżka dla rodzeństwa 5% (w semestrze) – przyznawana dla drugiego członka tej samej rodziny do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.

- Zniżka za drugi język 5% (w semestrze)- przyznawana osobom uczestniczącym w dwóch kursach organizowanym do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.

RACHUNKI

PROEUROPA wystawi rachunek najpóźniej siedem dni po dokonaniu wpłaty. Osoby pragnące otrzymać rachunek proszone są o przyjście do biura szkoły z dowodem wpłaty w tym terminie. Na rachunku zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursu.

 

 

 HISZPAŃSKI"JUNIOR"

Kurs opracowany została dla dzieci w wieku 9-12 lat i realizowany jest na czterech poziomach zaawansowania. Kurs ten oferuje coś więcej niż tylko naukę z podręcznika. Uczniowie rozwijać będą znajomość angielskiego w naturalny sposób, ponieważ kładziemy nacisk na język odpowiedni dla tej grupy wiekowej. Rozwijamy przede wszystkim umiejętności rozumienia i mówienia i dlatego wszystkie gry i zabawy prowadzone są wyłącznie po angielsku, a dzieci w tym wieku niezwykle łatwo uczą się z kontekstu. 
PROEUROPA JUNIOR to nowoczesna szkoła, w której twoje dziecko skutecznie nauczy się języka obcego.

Zapewniamy naukę w małych grupach, co gwarantuje indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia. Nauczyciel w czasie trwania kursu ciągle śledzi indywidualne postępy i pomaga wybrać najodpowiedniejszą metodę uczenia się.

Bardzo ważne jest dla nas, aby uczniowie rozwijali wszystkie sprawności językowe, znajomość struktur gramatycznych i słownictwa. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność komunikowania się. Uczymy uczyć się języka obcego.

 

 

 

TERMINY ZAJĘĆ: poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki (zajęcia dwa razy w tygodniu po 2h lekcyjne), piątek lub sobota (zajęcia jeden raz w tygodniu po 3h lekcyjne)

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO WYWIADÓWKI

Nauczyciele i dyrekcja szkoły zapraszają Rodziców na spotkania, na których będą mogli Państwo porozmawiać bezpośrednio z nauczycielami uczącymi Wasze dzieci. Dowiecie się Państwo o ich indywidualnych potrzebach językowych i zdolnościach jak również o postępach, jakie zrobiły w tym roku szkolnym.

CENA KURSU OBEJMUJE:

 • Pisemny i ustny test diagnostyczny kwalifikujący na właściwy poziom

 • Cztery czterdziestopięciominutowe lekcje w tygodniu (w blokach 2 x 90 min.)

 • 120 lekcje w roku szkolnym

 • Materiały dydaktyczne

 • Stałą ocenę postępów w nauce

 • Testy semestralne

 • Semestralny raport z postępów w nauce

 • Konsultacje z nauczycielem

 • Świadectwo ukończenia kursu

 • Możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dodatkowych

CENY KURSU - 780 ZŁ za semestr (1560 ZŁ za rok szkolny)

TERMINY PŁATNOŚCIpłatność jednorazowa lub płatność ratalna (maksymalnie 8 rat - płatne miesięcznie zgodnie z harmonogramem określonym w karcie zapisu)

RABATY I ZNIŻKI

dla stałego klienta 5% (w semestrze) od ceny kursu do odliczenia przy zapłacie pierwszej raty – ma do niej prawo każdy, kto wciągu ostatnich dwóch lat brał udział w dowolnym kursie językowym PROEUROPA CNJO ŁÓDŹ.

Zniżka dla rodzeństwa 5% (w semestrze) – przyznawana dla drugiego członka tej samej rodziny do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.

Zniżka za drugi język 5% (w semestrze)- przyznawana osobom uczestniczącym w dwóch kursach organizowanym do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.

RACHUNKI

PROEUROPA wystawi rachunek najpóźniej siedem dni po dokonaniu wpłaty. Osoby pragnące otrzymać rachunek proszone są o przyjście do biura szkoły z dowodem wpłaty w tym terminie. Na rachunku zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursu.

 

DODATKOWA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PM NR 106 W ŁODZI I ICH RODZICÓW