Spis treści

Wybierz z panelu bocznego zajęcia dodatkowe


 - Zajęcia taneczne


- kurs szbkiego czytania


- komputer dla seniora


- zajęcia z fotografii