ÖSD KID A1 

Zdanym egzaminem ÖSD KID A1 pokazujesz, że potrafisz porozumieć się po niemiecku w prosty sposób. Egzamin zakłada podstawową znajomość języka niemieckiego i odpowiada pierwszemu poziomowi (A1) w sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 10-tego roku życia. 

Egzamin ten odpowiada w systemie egzaminów Instytutu Goetego egzaminowi Goethe - Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

ÖSD KID A2 

Zdanym egzaminem ÖSD KID A2 pokazujesz, że potrafisz porozumieć się po niemiecku w prosty sposób. Egzamin zakłada podstawową znajomość języka niemieckiego i odpowiada drugiemu poziomowi (A2) sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Egzamin przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 10-tego roku życia. 

Egzamin ten odpowiada w systemie egzaminów Instytutu Goetego egzaminowi Goethe - Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

ÖSD Zertifikat B1 / Jugendliche

Zdanie egzaminu Die Prüfung ÖSD Zertifikat B1/Jugendliche świadczy o solidnym opanowaniu podstaw niemieckiego języka potocznego, co umożliwia porozumiewanie się we wszystkich ważnych sytuacjach życia codziennego. Egzamin odpowiada trzeciemu poziomowi biegłości językowej (B1) w sześciostopniowej skali oceny kompetencji językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Egzamin przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 12-tego roku życia. 

Egzamin ten odpowiada w systemie egzaminów Instytutu Goetego egzaminowi Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche

 

 ÖSD Zertifikat A1 

ÖSD Zertifikat A1, opracowany przez Goethe Institut jest egzaminem potwierdzającym umiejętności z języka niemieckiego na poziomie podstawowym (A1 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Egzamin przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży od 14-tego roku życia.

Egzamin ten odpowiada w systemie egzaminów Instytutu Goethego egzaminowi Goethe - Zertifikat A1: Start Deutsch 1 (SD1)

ÖSD Zertifikat A2 

ÖSD Zertifikat A2, opracowany przez Goethe Institut jest egzaminem potwierdzającym umiejętności z języka niemieckiego na poziomie elementarnym (A2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego).

Egzamin przeznaczony jest dla dorosłyc i młodzieży od 14-tego roku życia.

Egzamin ten odpowiada w systemie egzaminów Instytutu Goethego egzaminowi Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 (SD2)

 

ÖSD Zertifikat B1 (ZB1)

ÖSD Zertifikat B1 (ZB1) opracowywany został wspólnie przez Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD),  Goethe-Institut (GI), szwajcarską Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), austriacką kapitułę  oraz telc GmbH.

Egzamin potwierdza solidną, praktyczną znajomość języka niemieckiego niezbędną w sytuacjach życia codziennego (poziom B1 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy).

Egzamin ten odpowiada w systemie egzaminów Instytutu Goetego egzaminowi Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch i w systemie TELC egzaminowi

Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1Jest to praktycznie ten sam egzamin, przeprowadzany jest natomiast przez kilka instytucji.  

 

ÖSD Zertifikat B2 

ÖSD Zertifikat B2 potwierdza dobrą znajomość standardowego języka niemieckiego na poziomie B2 w skali CEF Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy. Adresowany jest do osób, które pragną podjąć pracę lub studia w krajach niemieckojęzycznych.

Egzamin ten odpowiada w systemie egzaminów Instytutu Goethego egzaminowi Goethe - Zertifikat B2:  i w systemie TELC egzaminowi telc Deutsch B2

 

GOETHE-TEST PRO: 
DEUTSCH FÜR DEN BERUF

zastąpił

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

DER GOETHE-TEST PRO: Deutsch für den Beruf zastąpił w ofercie Instytutu Goethego bardzo dobrze znany w Polsce egzamin Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB (B2).

Poprzednia wersja egzaminu - opracowana została wspólnie przez Goethe-Institut i telc GmbH. Przed kilku laty obie instytucje egzaminacyjne zdecydowały się na zmianę wspólnej strategii - idą własną drogą i przeprowadzają oddzielnie egzamin z języka niemieckiego na poziomie B2 o ukierunkowaniu zawodowym.

W ofercie telc GmbH odpowiednikiem egzaminu Instytutu Goethego jest egzamin telc Deutsch B1·B2 Beruf, który jest egzaminem dualnyn - takim, który można zdać na poziomie B1 lub B2, trochę podobnie jak FC z angielskiego. 

DER GOETHE-TEST PRODeutsch für den Beruf potwierdza kompetencje językowe niezbędne w sytuacjach związanych z wykonywana pracą zawodową w zakresie poszczególnyc sprawności językowych - na szerokim spektrum możliwych poziomów zaawansowania językowego. Można go zdawać w wybranych centrach egzaminacyjnych Instytutu Goethego lub bezpośredniow u potencjalnego Pracodawcy po uzgodnieniu z IG.


więcej na:

www.goethe.de
https://www.telc.net

 

Goethe - Zertifikat C1 (ZMP)

Goethe - Zertifikat C1 opracowany i wprowadzony przez Goethe Institut w 2007 roku zastąpił popularny egzamin Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP). Jego poziom zaawansowania odpowiada poziomowi C1 w skali CEF Rady Europy. Goethe - Zertifikat C1 (ZMP) adresowany jest do osób, które chcą podjąć pracę lub studia w niemieckojęzycznym otoczeniu.

Goethe - Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

Goethe - Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), opracowany przez Goethe Institut poświadcza najwyższy, biegły poziom kompetencji językowej z języka niemieckiego – C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. Znajomość języka na tym poziomie umożliwia rozumienie praktycznie wszystkiego co zostało powiedziane lub napisane w języku niemieckim (także trudnych i złożonych tekstów) oraz sprawne formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych.