NIEMIECKI TEENS

Kurs opracowany został dla uczniów ostatnich lat szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich i realizowany jest na sześciu poziomach zaawansowania. Zdajemy sobie sprawę, że kiedy młody człowiek trafia do szkół ponadpodstawowych, zaczyna powoli przygotowywać się do startu w dorosłe życie. Wszystko, czego nauczy się w tym wieku, procentować będzie później. Niezależnie czy posiada uzdolnienia humanistyczne, czy techniczne język obcy zawsze będzie ważnym elementem jego życia, a często decydować będzie o sukcesie w przyszłości.

Zapewniamy naukę w małych grupach, co gwarantuje indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia. Nauczyciel w czasie trwania kursu ciągle śledzi indywidualne postępy i pomaga wybrać najodpowiedniejszą metodę uczenia się.

Bardzo ważne jest dla nas, aby uczniowie rozwijali wszystkie sprawności językowe, znajomość struktur gramatycznych i słownictwa. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność komunikowania się. Uczymy uczyć się języka obcego.

TERMINY ZAJĘĆ: poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki (zajęcia dwa razy w tygodniu po 2h lekcyjne), piątek lub sobota (zajęcia jeden raz w tygodniu po 3h lekcyjne)ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO WYWIADÓWKI

Nauczyciele i dyrekcja szkoły zapraszają Rodziców na spotkania, na których będą mogli Państwo porozmawiać bezpośrednio z nauczycielami uczącymi Wasze dzieci. Dowiecie się Państwo o ich indywidualnych potrzebach językowych i zdolnościach jak również o postępach, jakie zrobiły w tym roku szkolnym.

CENA KURSU OBEJMUJE:

  • Pisemny i ustny test diagnostyczny kwalifikujący na właściwy poziom

  • Cztery czterdziestopięciominutowe lekcje w tygodniu (w blokach 2 x 90 min.)

  • 120 lekcje w roku szkolnym

  • Materiały dydaktyczne

  • Stałą ocenę postępów w nauce

  • Testy semestralne

  • Semestralny raport z postępów w nauce

  • Konsultacje z nauczycielem

  • Świadectwo ukończenia kursu

  • Możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dodatkowych

CENY KURSU - 720 ZŁ za semestr (1440 ZŁ za rok szkolny)

TERMINY PŁATNOŚCIpłatność jednorazowa lub płatność ratalna (maksymalnie 8 rat - płatne miesięcznie zgodnie z harmonogramem określonym w karcie zapisu)

RABATY I ZNIŻKI

dla stałego klienta 5% (w semestrze) od ceny kursu do odliczenia przy zapłacie pierwszej raty – ma do niej prawo każdy, kto wciągu ostatnich dwóch lat brał udział w dowolnym kursie językowym PROEUROPA CNJO ŁÓDŹ.

Zniżka dla rodzeństwa 5% (w semestrze) – przyznawana dla drugiego członka tej samej rodziny do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.

- Zniżka za drugi język 5% (w semestrze)- przyznawana osobom uczestniczącym w dwóch kursach organizowanym do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.

RACHUNKI

PROEUROPA wystawi rachunek najpóźniej siedem dni po dokonaniu wpłaty. Osoby pragnące otrzymać rachunek proszone są o przyjście do biura szkoły z dowodem wpłaty w tym terminie. Na rachunku zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursu.